Piramida Cheopsa

Piramida Cheopsa, piramida znajdująca się w Egipcie, w Gizie. W egiptologii zgodnie z przyjętą teorią, piramida
została zbudowana ok. 2560 p.n.e., z przeznaczeniem na grobowiec faraona Cheopsa. Budowa piramidy trwała ok. 20
lat. Piramida Cheopsa wraz z piramidą Chefrena i piramidą Mykerinosa to najokazalszy i najbardziej znany na
świecie zespół piramid. W ich pobliżu zlokalizowany jest słynny Wielki Sfinks. Wielka Piramida jest częścią
nekropolii memfickiej. Wielka Piramida postawiona została na sztucznie wyrównanym terenie (zmierzone różnice
poziomu wynoszą do 2,0 cm). Boki kwadratowej podstawy piramidy ustawione są względem stron świata z dokładnością 4
minut kątowych. W starożytności uznana została za jeden z siedmiu cudów świata i jako jedyny z nich dotrwała epoki
nowożytnej. Kamienne bloki zwapienia, pochodzącego ze starożytnego kamieniołomu Tura, ważące ok. 2,5 tony
(największe nawet ok. 15 ton), zostały ustawione z wielką precyzją. Do budowy komór użyto także granitowych bloków
ważących od 25 do 80 ton, pochodzących z Asuanu. Piramida była pierwotnie pokryta w całości kamienną, wapienną
warstwą tworzącą gładką okrywę zewnętrzną – z okrywy tej pozostały jedynie nieliczne fragmenty, obecnie znajdujące
się u podnóża piramidy. Cała budowla składa się z ok. 2,3 miliona kamiennych bloków, ma masę ponad 6 milionów ton.
Pierwotna wysokość budowli wynosiła 146,59 m, współcześnie w wyniku erozji i utraty piramidionu liczy 138,75 m. Od
wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 cm × 119 cm, opadając w dół pod kątem 26° 31′. Wejście do
piramidy znajduje się w północnej ścianie, nie na jej osi, lecz przesunięte około 7 m na wschód, na wysokości 17 m
ponad poziom gruntu. Ma on długość 105 m i prowadzi poprzez masyw piramidy oraz skałę podłoża do dalszej, poziomej
części korytarza, wiodąc około 8,8 m do komory położnej głęboko w skale macierzystej, około 27,5 m poniżej poziomu
gruntu. Komora ta, o wymiarach 14 m (wsch.-zach.) × 8,25 m × 3,5 m, jest pomieszczeniem niedokończonym, o
nierównych ścianach i podłodze.

 

Karpacz

Kwatery

Pensjonaty

Wille

Apartamenty