Ustrzyki Dolne

Ustrzyki Dolne noclegi 

noclegi Ustrzyki Dolne – miejscowość, stolica powiatu bieszczadzkiego, w województwie podkarpackim nad rzeką Strwiąż. Znajduje się na wysokości ok. 480 m n.p.m., na trasie małej i dużej „pętli bieszczadzkiej”.

Osada powstała przez Wołochów przypuszczalnie w końcu XV w. W 1509 r. lokowana przywilejem danym Iwoni Janczowiczowi pochodzącemu z Siedmiogrodu. Wówczas Ustrzyki zamieszkiwała ludność przybyła z ruskich wsi rolniczych oraz wołoscy pasterze poszukujący bezpiecznej osady. noclegi w Ustrzykach Dolnych

Do czasów rozbiorów obszar ten był w województwie ruskim, a w 1772 roku znalazł się pod zaborem austriackim. W okresie konfederacji barskiej miasto i okolice były terenem walki konfederatów z wojskami rosyjskimi.

W 1727 roku na mocy postanowienia króla Augusta II Mocnego Ustrzyki uzyskały prawa miejskie. Wiązało się to z napływem ludności, wśród której najliczniejszą grupę stanowili żydowscy kupcy.

W 1939 roku miasto – jako teren na wschód od rzeki San – znalazło się pod okupacją sowiecką: w latach 1941-1944 było pod okupacją niemiecką. W ciągu dwóch lat okupacji Niemcy dokonali całkowitej eksterminacji miejscowej ludności żydowskiej.

Po wojnie Ustrzyki Dolne domki i okolice znalazły się w granicach ZSRR, a w 1951 roku w ramach wymiany terenów przygranicznych Budynki w rynku ponownie wróciły do Polski, a część Lubelszczyzny (część powiatu hrubieszowieskiego z miastami: Bełz, Krystynopol i Waręż) przyłączono do ZSRR (dzisiaj są one w granicach państwa ukraińskiego).

Zabytki

Neogotycki kościół rzymskokatolicki z lat 1909-1911 pw. Matki Boskiej Królowej Polski wraz z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem z II poł. XVII wieku.

Murowana cerkiew greckokatolicka z 1874 r.

Murowana dawna cerkiew na Strwiążku z 1831 r.

Budynek byłej synagogi z ok. 1870 r. oraz stary cmentarz żydowski (założony w XVIII wieku).

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (sanktuarium Matki Boskiej Bieszczadzkiej) z 1743 r. oraz cmentarz rzymskokatolicki z końca XIX wieku.

Stacja kolejowa z 1872 r. Ustrzyki Dolne agroturystyka