Pienińska przygoda w Krościenku nad Dunajcem

Krościenko noclegi nad Dunajem – wioska o charakterze turystyczno-wypoczynkowym położona w dolinie Dunajca i Krośnicy u podnóża Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego, w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, siedziba Gminy Krościenko nad Dunajcem. Idealną data założenia miejscowości nie jest znana. Na pewno jej powstanie związane jest prawdopodobnie z budową, w czasach 1257–1287, Zamku Pienińskiego. Długosz Krościenko pokoje gościnne twierdził miało istnieć już w roku 1251, wymienione zostało przez niego pod nazwą Troszczenko w legendarnym testamencie Wydżgi. Nowinka o Krościenku zaistniała u Długosza też przy opisie ucieczki Świętej Kingi ze Starego Sącza do Zamku Pienińskiego w czasie najazdu tatarskiego, w tym wypadku kronikarz używa nazwy Kroszczyenko, a samą osadę nazywa miastem. Krościenko pensjonaty W przedlokacyjnym miasteczku był już kościół oraz miało ono własnego plebana, udowadnia to na to pominięcie w akcie lokacyjnym rozporządzenia o wyznaczeniułanu pod rozbudowę kościoła oraz to, że już w czasach 1350–1351 krościeński pleban istniał na liście duchownych uiszczających świętopietrze. W dokładnie 1340 roku parafia krościeńska, była wówczas  należąca do dekanatu długopolskiego, liczyła coś koło 210 osób. W dniu 8 czerwca 1348 roku król Kazimierz III Wielki sprzedał wójtostwo w Krościenko wille niejakiemu Hadzudowi, a samo miasteczko lokował ponownie na zasadach niemieckich, nadając mu szereg przywilejów i ulg. Miasto otrzymało między innymi 20-letni okres wolnizny, a sprzedawcy pochodzący z Krościenka – zwolnienie z opłat celnych w Czorsztynie, Rytrze, Starym Sączu oraz Czchowie. W akcie lokacyjnym Krościenko pokazane jest pod nazwą Crosno, co może oznaczać, że początkową nazwa osady brzmiała właśnie Krosno. W czasach 1973–1982 było częścią, wraz z pobliską Szczawnicą, administracyjnie stworzenie miasta Szczawnica- Krościenko agroturystyka. W czasach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. Współcześnie miasteczko jest siedzibą gminy Krościenko nad Dunajcem – składa się z trzech sołectw: Krościenko-Centrum, Krościenko-Zawodzie i Kąty-Niwki.

Lato w Krościenku

Krościenko noclegi jest to jedna z najbardziej znanych miejscowości turystycznych oraz letniskowych. Krościenko położone jest u południowych podnóży Pieninek – na styku Pienin, Gorców oraz Beskidu Sądeckiego. Historia tej miejscowości jest bardzo stara i bogata. Prawdopodobnie niegdyś mówiono na nią po prostu Krosno. W takiej formie nazwa zachowała się w dokumentach. Według Kazimierza Dobrowolskiego jest to jedna z najstarszych miejscowości w całym górnym biegu rzeki Dunajec.
Z kart historii Krościenko noclegi tanie
Dokument lokalizacyjny Krościenko noclegi domki pochodzi z roku 1348 i wystawiony został przez Kazimierza Wielkiego. Władzę sprawował wówczas samorząd mieszczański pod kontrolą starostów. W tym czasie miasteczko było ważnym Puntem gospodarczo-administracyjnym. Uważane było nawet za główną miejscowość w całym paśmie Pienin. W 1812 roku Krościenko przeszło w ręce rodziny Grossów. Wykupił on m.in. zdroje „Annę” oraz „Michalinę”, przy których nieco później stanął niewielki zakład zbrojarski. Nie mniej jednak ze względu na małą wydajność oraz dużą konkurencję ze strony pobliskiej Szczawnicy, nie miał on szansy na rozwój. Gross sprzedał swój majątek Teofilii Ciuchulskiej, ta z kolei przekazała go Michałowi Kuligowi. W 1843 roku właścicielem Krościenka został Hieronim M. Dziewulski, który ożenił się z córką Kuliga. Ruch turystyczny i letniskowy rozwijał się tutaj już przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Od 1907 roku działa tutaj biuro Towarzystwa Tatrzańskiego. W czasie okupacji Krościenko pokoje do wynajęcia stanowiło silny ośrodek konspiracyjny. W czasie działań wojennych oraz w wyniku prześladowania zginęło wiele mieszkańców miasta w ty głównie narodowości żydowskiej. Po wojnie ruch turystyczny znów rozkwitał. Z roku na rok przyjeżdżało tu coraz więcej letników, a Krościenko rozwijało się także gospodarczo. W 1932 roku miejscowość utraciła prawa miejskie i aż do roku 1982 tworzyło jeden wspólny organizm z pobliską Szczawnicą. Po dziewięciu latach oba miasta znów zaczęły funkcjonować niezależnie jako dwa główne ośrodki turystyczne Pienin. noclegi w Krościenku
Krościenko nad Dunajcem – atrakcje turystyczne
Dziś Krościenko zamieszkują przede wszystkim górale pienińscy. Do niedawna funkcjonowały tutaj bardzo huczne targi oraz odpusty, na których zaobserwować mogliśmy barwny folklor tego regionu. W rynku stoją obok siebie cztery zabytkowe domy mieszczańskie. Niezwykle cennym zabytkiem jest tutaj takżeKościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych (częściowo gotycki). Warto również powiedzieć, że na terenie Krościenka istnieją aż trzy źródła mineralne. Są to szczawy wodorowęglanowo-chlorkowe, których stężenie oraz działanie zbliżone jest do wód występujących w Szczawnicy. W 1998 roku na rynku stanęła także jubileuszowa studnia, która również warto zobaczyć.